The Arrival Of DajjalOk, step pertama.. Untuk memudahkan anda semua faham, aku syorkan anda semua download koleksi video The Arrival... tapi masalahnya video ini semakin susah didapati kerana ada pihak-pihak tertentu yang tidak mahu video ini disebarkan kepada orang ramai. Kenapa? Sebab mereka tidak mahu rahsia sebenar mereka terbongkar. Jadi video ini boleh dikategorikan sebagai rare. Mungkin masih ada di youtube, tapi kebanyakannya tiada audio dan tidak mengcukupi. Video ini mengandungi 53 part dan setiap part lebih kurang 10 minit... Tapi tidak perlu bimbang kerana ada yang sempat mendownload koleksi video ini semasa baru diterbitkan dan tidak kena ban! Dan aku share dalam sharing aku . Aku kongsi koleksi video ini dekat sini... Alhamdulillah...


Nota: Rasulullah (Sallallahu alayhi Wassallam) telah mendesak para teratur daripada Suratul Kahf resital yang pasti akan menyelamatkan satu dari kejahatan Dajjal.

Hadhrat Imraan bin Husain (RA) mengisahkan bahawa, "Aku mendengar Rasulullah (Salallahu alayhi wasallam) berkata:" Sejak kelahiran Adam (AS) hingga munculnya Qiamah tidak ada fitnah (jenayah, ujian) yang lebih besar dari Dajjal. "

Hadhrat Huzaifah (RA) berkata, Dajal akan buta pada mata kirinya. Dia akan mempunyai rambut yang sangat tebal di tubuhnya dan dia juga akan mempunyai taip sendiri Jannat (Syurga) dan Jahannam (neraka) bersama dia: Walaupun Jannat akan muncul sebagai Jannat, dalam kenyataannya akan Jahannam dan Jahannam juga meskipun bermanfaat tampak Jahannam, pada kenyataannya akan Jannat.
(Hadis: Muslim)

Imran bin Husain (RA) berkata Rasulullah (Salallahu alayhi wasallam) berkata: "Mereka yang mendengar tentang Dajjal harus tinggal jauh darinya. Demi Allah! Seseorang akan mendekati dia berpikir dia menjadi seorang beriman, tetapi pada prestasi yang luar biasa melihat dia akan menjadi pengikut-Nya. "

Ubadah bin Saamit (RA) pernah berkata, "Aku telah menjelaskan Dajjal kepada anda, tetapi aku takut bahawa anda mungkin tidak akan mengerti. Maseeh Dajjal akan menjadi pendek, dan kakinya akan bengkok. Rambut di kepalanya akan sangat bengkok. Dia akan mempunyai satu mata (yang dengannya dia boleh melihat, dan ini adalah mata menonjol mana Profiesor lain menginformasikan kepada kami), sementara mata yang lain akan benar-benar datar. Ini tidak akan berada jauh (dalam soket) atau menonjol.

Jika anda masih ragu tentang dia kemudian ingat bahawa anda Pemelihara (Tuhan) tidak bermata satu. (Kerana pada akhirnya Dajjal akan mendakwa dirinya sebagai Allah). Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Abu Saeed (RA), Rasulullah (Salallahu alayhi wasallam) dilaporkan telah berkata: "Dajal akan datang, tetapi itu akan dilarang dan tidak mungkin baginya untuk memasuki Madinah. Beliau akan mendirikan khemah di tanah tandus di luar Madinah. Satu orang yang akan menjadi yang terbaik orang-orang yang akan menghadapi dia dengan berkata: "Aku bersaksi bahawa engkau adalah Dajjal yang sangat tentang siapa yang Rasulullah (Salallahu alayhi wasallam) telah memberi tahu kami."

Dajal akan berkata kepada para pengikutnya, "Jika aku membunuh orang ini dan kemudian menghidupkan semula kepadanya, anda orang akan masih meragukan saya?"

Mereka akan menjawab, "Tidak"

Ia akan membunuh orang ini, (menurut riwayat lain ia akan membelah dua orang ini) dan kemudian menolongnya. Orang ini akan berkata, "Saya benar-benar yakin lebih daripada dahulu bahawa anda pasti adalah Dajjal."

Dajal akan berusaha untuk membunuh orang ini lagi, tetapi usahanya kini akan sia-sia.

(Menurut sebuah hadis, selepas insiden ini, Dajjal tidak akan dapat melukai siapa pun.)

Hadhrat Anas (RA) berkata bahawa Rasulullah (Salallahu alayhi wasallam) berkata: "Dajal akan datang dan akhirnya mencapai pinggiran Madinah. Akan ada tiga gempa. Pada saat itu, semua orang-orang kafir dan munafik akan lari (dari Madinah).

Dengan cara ini Madinah Munawwarah akan disucikan dari segala kejahatan orang munafik.

Hadhrat Asma 'binti Yazid (RA) meriwayatkan bahawa Rasulullah (Salallahu alayhi wasallam) pernah datang ke rumahku dan di sana ia berbicara tentang Dajjal. Dia mengatakan bahawa sebelum munculnya Dajjal akan ada tiga mantra daripada kekeringan. In one year the skies will withold one third of its rains, causing the earth to withold one third of its produce. Pada tahun kedua langit akan menahan dua pertiga daripada hujan, menyebabkan bumi untuk menahan dua pertiga daripada produknya. Pada tahun ketiga, langit akan menahan semua air dan tidak akan ada panen tahun itu. Semua haiwan, baik mereka hooved atau bergigi, akan mati sebagai akibatnya. Jenayah terbesar Dajjall akan mendekati sesiapa sahaja dan bertanya kepadanya: "Jika aku membawa anda kembali ke kehidupan unta, maka anda akan percaya bahawa Aku adalah Tuhan?"

Orang ini akan menjawab, "Tentu saja."

Setelah itu Syaitan (dari banyak Shayateen yang akan selalu menyertai Dajjal) akan muncul sebelum orang ini dalam bentuk untanya dengan bonggol yang gemuk dan penuh sarat ambing.

Demikian juga Dajjal akan muncul sebelum orang lain yang ayah dan saudara laki-laki sudah lama berlalu dan bertanya kepadanya, "Jika aku membawa ayah dan saudara anda kembali kepada kehidupan akan anda percaya bahawa Aku adalah Tuhan?"

Orang ini akan menjawab, "Kenapa tidak?"

Sekali lagi syaitan akan mengambil bentuk saudaranya dan ayahnya ...
(Ahmad)

Hadhrat Al-Mughirah bin Shu'ba (RA) mengatakan bahawa, "Tak seorang pun bertanya Rasulullah (Sallallahu alayhi Wassallam) tentang Dajjal seperti diriku. Rasulullah (Sallallahu alayhi Wassallam) berkata kepadaku," Bagaimana mungkin dia bisa mendatangkan mudarat? "

Aku berkata: "Orang-orang mengatakan bahawa ia akan memiliki gunung bersamanya roti (peruntukan) dan sungai air."

Rasulullah (Sallallahu alayhi Wassallam) berkata: "Di sisi Allah, dia akan lebih mempermalukan daripada itu. (Iaitu Allah mengetahui sepenuhnya bahawa dalam kenyataannya Dajjal memiliki apa-apa dengan dia, dan semua yang muncul bersamanya hanyalah penipuan) . (HR Bukhari dan Muslim).

Profiesor lain mengenai Dajjal memberitahu kita bahawa:

Dia akan muncul antara Shaam dan Iraq, dan munculnya akan menjadi terkenal ketika dia berada di Isfahaan di sebuah tempat bernama Yahudea.
The Yahudis (Yahudi) daripada Isfahaan akan menjadi pengikut utama.
Selain terutamanya Yahudi mempunyai pengikut, ia akan mempunyai sejumlah besar pengikut perempuan juga.
Dia akan memiliki dengannya api dan air, tetapi dalam kenyataannya akan api air sejuk sementara bahawa apa yang tampak sebagai air sejuk pada kenyataannya akan menjadi kobaran api.
Mereka yang mematuhinya akan memasuki "nya Jannat" sementara mereka yang mematuhinya akan memasuki "Jahannam-Nya."
Akan ada tebal seperti kuku-objek pada mata kirinya.
Huruf "Kaa" "Faa" "Raa" akan muncul pada dahinya dan akan diuraikan oleh semua Mukminin terlepas daripada mereka yang celik huruf atau tidak.
Ia akan mempunyai corak wheatish.
Dia akan melakukan perjalanan dengan kelajuan tinggi dan sarana angkutan akan menjadi gergasi keldai. Dikatakan bahawa ia akan bermain muzik yang indah yang akan menarik para pecinta musik.
Dajjal akan mendakwa kenabian.
Dia akan mendakwa Divinity.
Dia akan melakukan prestasi yang luar biasa.
Dia akan melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Dia akan menurunkan hujan atas orang-orang yang beriman kepadanya, yang pada gilirannya akan menyebabkan tanaman yang baik untuk tumbuh, pokok-pokok berbuah dan ternakan untuk tumbuh gemuk.
Ia akan menyebabkan kekeringan kepada orang-orang kafir di dalam dirinya, mengakibatkan kebuluran dan kesulitan bagi mereka.
Selama mencuba kali Mukminin akan memuaskan rasa lapar mereka melalui bacaan Subhanallah dan La'ilaha Ilallahu.
Harta yang tersembunyi akan tumpah keluar di perintah. Dia akan tinggal di bumi ini selama empat puluh hari; panjang hari pertama akan menjadi salah satu tahun, hari kedua akan sama dengan satu bulan, hari yang ketiga akan sama dengan satu minggu dan sisanya hari akan muzik .
Dia tidak akan mampu untuk memasuki Mekah kerana akan Malaikah menjaga Pekan Suci dan ia tak akan bisa masuk ke Madinah kerana akan ada Malaikah menjaga masing-masing daripada tujuh pintu masuk ke Madinah; Dari Madinah dia akan meneruskan ke Shaam di mana Imam Mahdi akan ditempatkan.
Akhirnya Isa (AS) akan turun dari langit dan mengejar dia dan akhirnya membunuh dia di hari sekarang Lida (baad Lud).

daripada: "Tanda Qiamah"
oleh Muhammad Ali bin Zubair Ali


sumber lain : http://arrivalofdajjal.blogspot.com/