Hanuman
Dalam masa purba sebelum Tanah Siam lahir, ada waktu ketika pasukan penyerbu datang untuk menjajah negeri dan tanpa ampun membantai penduduk. Satu pastor diam-diam mengumpul gambar-gambar daripada banyak binatang dari seluruh dunia. Dia terikat untuk gambar-gambar dalam sebuah buku dengan kekuatan supranatural yang besar. Lalu ia memberikan buku kepada dua kepala satu famili Thailand untuk menggunakan gambar-gambar ini untuk tato pada umat-Nya dan melawan para penyerang. Ketika tanah menyingkirkan pengacau dan damai kembali, kitab suci harus dibahagi menjadi beberapa segmen dan diteruskan kepada murid-murid yang paling dipercayai untuk menjaga dan mengekalkan itu. Semua segmen daripada kitab suci tidak boleh jatuh ke tangan mereka yang mencari kuasa mutlak.

Waktu berlalu dan usia berlalu, kitab suci sekali lagi muncul ke tangan saingan. Semua cerita mengesahkan bahawa mereka tak terkalahkan kerana mereka dilindungi oleh tato dengan kekuatan supranatural. Ketika segmen daripada kitab suci sekali lagi berbenturan, pertempuran darah daripada binatang supranatural bermula.